SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Uçak Gövde, Uçak Motor, Uçak Elektrik ve Uçak Elektronik programlarında, 1 yıl İngilizce Dil Eğitiminden sonra 2 yıllık teknik eğitim veren Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.12.1994 tarih ve 29995 sayılı yazıları ile kurulmuştur. İlk olarak okul müdürlüğü görevi okulun kurucusu olan Prof. Dr. Veysel ATLI hocamıza verilmiştir. Meslek Yüksekokulumuz 1995-1996 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfı, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ise teknik eğitime başlamıştır. Bugüne kadar 8 dönem mezun vermiştir.

17.05.2000 tarih ve 24052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulumuz, Sivil Havacılık Yüksekokulu’na dönüştürülmüş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.05.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Yüksekokulumuz bünyesinde, Uçak Gövde-Motor, Uçak Elektrik-Elektronik ve Pilotaj Bölümlerinin açılması ve YÖK Başkanlığı'nın 21.02.2001 tarih ve 03848 sayılı yazısı ile Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümlerine öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması uygun bulunarak 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuzun Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümlerine toplam 34 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuzun 34 öğrencisinden 7'si İngilizce muafiyet sınavında başarılı olarak Yüksekokulumuzun  birinci sınıfına,  27 öğrencimiz ise İngilizce hazırlık sınıfına  devam etmişlerdir. 2001-2002 Eğitim-öğretim yılında ÖSYM sınav sonuçlarına göre Yüksekokulumuzun Uçak Gövde-Motor Bölümüne sayısal 201.200 puan ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümüne sayısal 224.580 puan alarak öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesine en yüksek puan ile kayıt yaptırmışlardır.  2009-2010 eğitim öğretim yılında Uçak Elektrik-Elektronik ve Uçak Gövde-Motor Bölümü ikinci öğretim programları da açılarak öğrenci alınmaya başlanmıştır. 13.04.2007 tarihli yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sivil Havacılık Anabilim Dalı kurulması ve yüksek lisans programının açılması uygun görülmüştür. 03.07.2008 tarihli yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında okulumuz bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü açılması uygun görülmüştür. Şu an Yüksekokulumuz 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından sonra 4 yıllık eğitim vermektedir. Yüksekokulun amacı, belirtilen programlarda yabancı dil bilen ileri bilgi ve beceriye sahip, uçak sanayinin ihtiyacı olan  elemanlar yetiştirmektir.  Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, Yüksekokulumuzun ve Erciyes Üniversitesi’nin diğer Fakülte ve Yüksekokullarının öğretim elemanları ile Kayseri 2nci HİBM Komutanlığı ve 12nci Hava Ulaştırma Ana Üs K. lığı'nın elemanları tarafından yürütülmektedir. Özellikle, uygulamaya yönelik derslerimizde 2nci HİBM. Komutanlığı’nın büyük katkıları bulunmaktadır. Bazı uygulamalı dersler 2nci HİBM. K.lığı’nın tesislerinde yapılmaktadır. Yüksekokulumuzun myTECHNIC MRO Services ve THY Technic ile eğitim protokolleri bulunmakta olup, öğrencilerimiz son yarıyıllarındaki derslerini bu kuruluşların bakım hangarlarında uygulamalı olarak yürütmektedirler. Her eğitim-öğretim yılı sonunda THY, TAI, TEI, uçak bakım merkezi bulunan askeri kuruluşlar ve Sivil Hava Yolları gibi havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda öğrencilerimize her biri 40 işgünü olmak üzere 2 dönem halinde toplam 80 işgünü  staj çalışmaları yaptırılmaktadır.  Yüksekokulumuz, Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 5000m2 alana sahip kendi binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokul binasında, 6 derslik, 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu ile Uçak Elektrik-Elektronik laboratuarı, Bilgisayar laboratuarı, Mekatronik laboratuarı ve Uçak Gövde-Motor Atölyesi bulunmaktadır.  Ayrıca, 2nci HİBM Komutanlığı ile 12nci Hava Ulaştırma Ana Üs K. lığı'nın mevcut imkanlarından ve tesislerinden de faydalanılmaktadır.

Yüksekokulumuzda farklı görevler yapıp ayrılan kişiler :

·                     Prof. Dr. Veysel ATLI, Kurucu Müdür

·                     Prof. Dr. Kerim GÜNEY, Müdür

·                     Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR, Müdür

·                     Prof. Dr. Hüseyin YAPICI, Müdür (2004-2007)

·                     Öğr. Gör. Murat Ekici

·                     Öğr. Gör. Dr. Ayşegül GÜVEN

·                     Öğr. Gör. Dr. M. Serdar GENÇ

·                     Öğr. Gör. Haluk DEMİRTAŞ

·                     Öğr. Gör. Suat ÇELİK

·                     Öğr. Gör. Hakan BARDAKLI

·                     Öğr. Gör. Ahmet KAPLAN

·                     Okt. Erdal ÖZKAN

·                     Uzm. Zekiye BUZ

·                     Uzm. Yalçın BUZ

·                     Arş. Gör. Özgür Tolga ŞİŞMANLAR

·                     Arş. Gör. Murat TUTKUN

·                     Arş. Gör. Ziya DOĞAN

·                     Pilot Tamer BÜKÜLEN

·                     Teknisyen Kemal YILMAZ

·                     Teknisyen Ayşe KÜÇÜK

·                     Teknisyen Mehmet GÖK

·                     Teknisyen Ahmet GENÇ

·                     Teknisyen Yasin UÇAR

·                     Teknisyen Mustafa ALGIN

·                     Teknisyen Mahmut KÜRKLÜ

 

Öğrenim Süreleri Yüksekokulumuz 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından sonra 4 yıllık eğitim vermektedir. 

 

Bölümlerimiz

Uçak Gövde Motor Bölümü

Havacılık farklı disiplinlerin bir arada ve uyumlu çalışması gereken bir sektördür. Günümüz uçakları ileri teknoloji ürünü gövde ve motor yapıları ile donatılmıştır. İleri teknoloji aynı zamanda kalifiye eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yüksekokulumuz Uçak Gövde-Motor Bölümünün amacı; havacılık endüstrisinin taleplerini karşılama yetisine sahip gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış elemanlar yetiştirmektir. Uçak Gövde-Motor bölümüne her yıl merkezi sınav sistemi ile 60 öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetleri; 2 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, ve 2 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı ve 3 bakım teknisyeni kadrosu tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerinden ve Üniversite dışından öğretim üyeleri de bölümümüzde ders vermektedirler. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz uluslararası JAR 147(Joint Aviation Requirements) kurallarına göre yürütülmektedir. Bölümümüzde eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılan Subsonik, Aerodinamik, Mekatronik, Kompozit, NDI, Bilgisayar Laboratuarları, Takım Tezgahları Atölyesi ve Uçak Hangarı bulunmaktadır. Uygulamaya yönelik derslerde 2nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın tesislerinden yararlanılmaktadır. Bölümümüzde şu anda ikinci öğretim ile birlikte 116 lisans öğrencisi eğitimini sürdürmektedir. Öğrencilerimize, THY, TAI, TEİ , uçak bakım merkezi bulunan askeri kuruluşlar ve sivil hava yolları gibi havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda her biri 40 iş gününden oluşan iki dönem halinde toplam 80 iş günü staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Mezunlarımız; Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile özel havayolu bakım merkezleri ve diğer havacılık şirketlerinde çalışmaktadırlar.

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmelerle birlikte günümüzde tasarlanan hava araçlarının performansları da gün geçtikçe artmaktadır. Bir hava aracının elektrik ve elektronik parçaları araç için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle uçak elektrik elektronik alanında çalışacak elemanların iyi bir eğitim almış, nitelikli elemanlar olması gerekmektedir. Yüksekokulumuz Uçak Elektrik-Elektronik Bölümünün amacı, bu alanda kaliteli ve yetenekli elemanlar yetiştirmektir. Uçak Elektrik Elektroniği bölümüne her yıl merkezi sınav sistemi ile 60 öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetleri; 5 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı ve 1 bakım teknisyeninden oluşan bakım elemanı kadrosu tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerinden ve Üniversite dışından öğretim üyeleri de bölümümüzde ders vermektedirler. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz uluslararası JAR147 (Joint Aviation Requirements) kurallarına göre yürütülmektedir. Bölümümüzde eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılan elektronik ve bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Uygulamaya yönelik derslerde 2nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın tesislerinden yararlanılmaktadır. Bölümümüzde şu anda ikinci öğretim ile birlikte 120 lisans öğrencisi eğitimini sürdürmektedir.  Öğrencilerimize, THY, TAI, TEİ , uçak bakım merkezi bulunan askeri kuruluşlar ve sivil hava yolları gibi havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda her biri 40 iş gününden oluşan iki dönem halinde toplam 80 iş günü staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Mezunlarımız; Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile özel havayolu bakım merkezleri ve diğer havacılık şirketlerinde çalışmaktadırlar.

Pilotaj Bölümü

Türk havacılık sektörüne teknik bilgi ve beceriye sahip, deneyimli, dinamik genç pilotlar yetiştirmek amacındadır. Pilotaj Bölümümüze henüz öğrenci alınmamaktadır. Bölüm için alt yapı çalışmaları (Laboratuar, teknik donanım, iyi yetişmiş öğretim elemanı, ...vs.) hızla devam etmektedir. Bölümümüzde 1 öğretim görevlisi ve 1 Sportif Havacılık Uzmanı mevcuttur. Eğitim-öğretim faaliyet taslağımız uluslararası JAR (Joint Aviation Requirements) kurallarına göre hazırlanmaktadır. Yüksekokulumuz 1 adet 4 kişilik CESSNA-172 ve 1 adet 2 kişilik T-7 GCBC BELLANCA, 1 adet  8 kişilik Dornier-28 Skyservant tipi eğitim uçaklarına ve 2 adet 5 kişilik SA.3180 ALOUETTE ASTAZOU tipi helikoptere  sahiptir. Ayrıca Yüksekokulumuza kit olarak satın alınmış olan 2 kişilik ZENITH-STOL CH-701 uçağının imalat işlemleri tamamlanmıştır. Pilotaj Bölümünden mezun olacak genç pilotlar havayolu şirketleri, hava taksi şirketleri ve diğer uçuş okullarında çalışabilecektir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Etkin kararlar alabilen havacılık işletmecileri oldukça karmaşık yapılı ve yoğun bir rekabetin yaşandığı havacılık sektöründe hedefe ulaşmada şirketlerin en çok gereksinim duyduğu itici güçtür. Programdan mezun olacaklar, Türk Hava Yolları A.O., özel havayolları, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışabilirler. Mezunlar sektörün yapılanmasında emniyetli, ekonomik ve etkin bir işletme yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü 2009-2010 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim ile birlikte 58 öğrenci kabul ederek eğitime başlamıştır.

 

Sahip Olunan İmkanlar

 

“Fehmi Özilhan Sivil Havacılık Yüksekokulu” binası Anadolu Vakfı tarafından bağış yoluyla yaptırılmıştır. 10.05.1996 tarihinde Yüksekokul binasının temeli atılarak 7 ay içerisinde tamamlanmış ve 1997 yılı mart ayı içerisinde binaya taşınılarak eğitim ve öğretime başlanmıştır. Yüksekokul binası idari blok ve eğitim-öğretim bloğu olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır. Yüksekokul binasının, kapalı alanı 4900 m2, kullanım alanı ise 4253 m2 dir. Yüksekokulumuz, 1 adet 4 kişilik CESSNA-172 ve 1 adet 2 kişilik T-7 GCBC BELLANCA, 1 adet  8 kişilik Dornier-28 Skyservant tipi eğitim uçaklarına ve 2 adet 5 kişilik SA.3180 ALOUETTE ASTAZOU tipi helikoptere  sahiptir. Ayrıca Yüksekokulumuza kit olarak satın alınmış olan 2 kişilik ZENITH-STOL CH-701 uçağının imalat işlemleri tamamlanmıştır. Yüksekokulumuz laboratuar ve mevcut imkanları ise aşağıda liste halinde sıralanmıştır.

 

·                     1 Uçak Elektrik-Elektronik Laboratuarı

 

·                     1 Subsonik Laboratuarı

 

·                     1 Mekatronik Laboratuarı

 

·                     3 Bilgisayar Laboratuarı

 

·                     1 Kompozit Laboratuarı

 

·                     1 Kaplama Laboratuarı

 

·                     1 Kaynak Laboratuarı

 

·                     1 NDI Laboratuarı

 

·                     1 Motor Atölyesi

 

·                     2 Gövde Atölyesi

 

·                     6 Derslik

 

·                     1 Seminer Salonu

 

·                     2 Toplantı Salonu

 

·                     Kütüphane

 

·                     Havacılık Kulübü

 

·                     Öğrenci Kafeteryası

 

 

 

 

Mezun Olduktan Sonra Neler Yapabilirsiniz

Mezunlarının büyük bir çoğunluğu THY Technic, MNG, Onur Air, TAI, myTECHNIC, Sun Express, Pegasus, Kuzu Airlines ve Hava İkmal Bakım Merkezleri gibi hava yollu kuruluşlarında çalışmaktadırlar.

ÖSYS’de Pozisyonu

ÖSYM sınav sonuçlarına göre Yüksekokulumuzun Uçak Gövde-Motor Bölümüne ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümüne YGS-1 Puanı ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne YGS-6 Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Son üç öğretim yılına ait taban ve tavan puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2009-2010

SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU TABAN ve TAVAN PUANLARI

352.703 (Uçak Elektrik-Elektronik)

363.134 (Uçak Elektrik-Elektronik)

343.725 (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ )

350.737 (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ)

340.995 (Uçak Gövde-Motor)

350.746  (Uçak Gövde-Motor)

335.332  (Uçak Gövde-Motor İÖ)

340.831  (Uçak Gövde-Motor İÖ)

326.664 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

339.815 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

316.224 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

325.257 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

 

 

 

2010-2011

469.925  (Uçak Elektrik-Elektronik)

499.007 (Uçak Elektrik-Elektronik)

450.563  (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ )

469.397 (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ)

461.895  (Uçak Gövde-Motor)

480.155 (Uçak Gövde-Motor)

441.167 (Uçak Gövde-Motor İÖ)

460.486 (Uçak Gövde-Motor İÖ)

416.011 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

450.385 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

390.618 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

424.170 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

 

 

 

2011-2012

442.787 (Uçak Elektrik-Elektronik)

469.826 (Uçak Elektrik-Elektronik)

414.544 (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ )

450.072 (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ)

434.776 (Uçak Gövde-Motor)

459.990 (Uçak Gövde-Motor)

403.517 (Uçak Gövde-Motor İÖ)

432.568 (Uçak Gövde-Motor İÖ)

395.643 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

428.008 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

369.063 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

392.662 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

 

 

 

2012-2013

409.959 (Uçak Elektrik-Elektronik)

456.348 (Uçak Elektrik-Elektronik)

376.071 (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ )

411.564 (Uçak Elektrik-Elektronik İÖ)

402.138 (Uçak Gövde-Motor)

438.054 (Uçak Gövde-Motor)

345.229 (Uçak Gövde-Motor İÖ)

373.599 (Uçak Gövde-Motor İÖ)

366.066 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

415.545 (Sivil Hava Ulş. İşl.)

345.229 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

373.599 (Sivil Hava Ulş. İşl. İÖ)

 

Akademik Kadro

Yüksekokulumuzda 1 Profesör, 3 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 8 Öğretim Görevlisi, 7 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman görev yapmaktadır.