Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğretim elemanlarına yönelik ölçme ve değerlendirme eğitimi 05 Şubat 2018 ve 06 Şubat 2018 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu’nda 4 oturum şeklinde düzenlenmiştir.

İlk oturum Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker YILMAZ’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlamıştır. Bu bölümde Prof. Dr. İlker YILMAZ tarafından eğitim programının önemine dair hususlar vurgulanmış, ayrıca mevcut durum analizi yapılarak hedeflenen beklentiler ortaya konulmuştur.

İlk oturumda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eda ÇINAROĞLU ölçme ve değerlendirmenin önemi üzerinde durmuş, konu ile ilgili teorik altyapının oluşturulması adına temel kavramlara değinmiştir. Ayrıca ölçmede dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmış, ölçme esnasında yapılan hatalar üzerinde durulmuştur. Ölçme araçları ve bu araçların hangi niteliklere sahip olması gerektiği hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir. Bu oturum sonunda salondaki dinleyicilerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılmış ve öneriler üzerine tartışılmıştır.

İkinci oturumda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eda ÇINAROĞLU geleneksel ölçme araçlarını konu alan sunumunda bu araçların uygulama esaslarına ilişkin bilgi aktarmıştır.

Üçüncü oturumda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre ACAR başlıca süreç ve performans değerlendirme araçları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Katılımcı öğretim elemanlarının kendi derslerinde uyguladıkları ölçme araçlarına ilişkin örnekler sunması ve bu örnekler üzerine yapılan tartışmalarla ilgili oturum tamamlanmıştır. 

Son Oturumda ise Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre ACAR süreç değerlendirme araçlarının uygulanması ile ilgili bilgileri katılımcılara aktarmıştır. Sunum sonrasında katılımcılarla gruplar halinde süreç değerlendirme araçları üzerine tartışmalar yürütülmüş, konuyla ilgili deneyimlerin ve önerilerin paylaşımı imkânı elde edilmiştir. Oturumun sonunda eğitim hakkında genel bir değerlendirmede bulunulmuş, bu amaçla anket uygulaması gerçekleştirilerek eğitim tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Mayıs 2020
22 Ocak 2020
25 Aralık 2019
05 Aralık 2019
21 Ekim 2019
08 Ağustos 2019
29 Nisan 2019
28 Aralık 2018
26 Eylül 2018
31 Mayıs 2018
21 Nisan 2018
16 Mart 2018
16 Mart 2018
09 Ocak 2018
Adres : Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Telefon : 03524375744 - 03522076666-41000
Faks : 0352437 5744
Öğrenci İşleri : 03522076666-10500
E-Posta : HAVACILIKFAKerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu