KOMİSYONLAR
HUBF KOMİSYONLARI:
 
Havacılık Yönetimi Bölümü Mezuniyet Komisyonu:
Bölüm Komisyon Başkanı   : Öğr. Gör. Nihal DORUK
Üye                                       : Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
 
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Mezuniyet Komisyonu :
Bölüm Komisyon Başkanı    :  Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Üye                                        : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR
Üye                                        : Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN
 
 
Uçak Gövde Motor Bölümü Mezuniyet Komisyonu :
Bölüm Komisyon Başkanı   : Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa SOYLAK
Üye                                       : Öğr. Gör. Cevahir TARHAN
Üye                                       : Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ
 
 
Uçak Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Komisyon Başkanı  : Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
Üye                                       : Doç. Dr. Emre ACAR
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi  Murat AYDIN
 
Burs ve Yardım Komisyonu:
Komisyon Başkanı                :Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet ERLER
Üye                                       : Öğr. Gör. Nihal DORUK
 
Havacılık Yönetimi Bölümü İntibak Komisyonu
Bölüm Komisyon Başkanı    : Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROGLU
Üye                                        : Dr. Öğr. Üyesi. Tunahan AVCI
Üye                                        : Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
 
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı             : Dr. Öğr. Üyesi M. Tülin YILDIRIM
Üye                                      :  Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN
Üye                                      :  Arş. Gör. Seda ARIK
 
Uçak Gövde Motor Bölümü İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı            :  Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ
Üye                                      :  Arş. Gör. Metin UZUN
Üye                                      :  Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ
 
 
 
Uçak Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı           : Doç. Dr. Emre ACAR
Üye                                     : Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Üye                                     : Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ
 
Havacılık Yönetimi Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı            : Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROGLU
Üye                                    : Öğr. Gör. Nihal DORUK
Üye                                    : Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
 
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı          : Dr. Öğr. Üyesi M. Ali SOYTÜRK
Üye                                   :  Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN
Üye                                   :  Arş. Gör. Seda ARIK
 
 
Uçak Gövde Motor Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı       :Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Üye                                 : Arş. Gör Figen KÖKLÜ
Üye                                 : Arş. Gör. Metin UZUN
 
 
 
Uçak Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı       : Doç. Dr. Emre ACAR
Üye                                 : Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Üye                                 : Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ
 
Farabi Programı Fakülte Danışmanları:
Uçak Elektrik Elektronik  Bölümü     : Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Uçak Gövde Motor Bakım  Bölümü  :  Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ       
Havacılık Yönetimi  Bölümü              : Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI
Uçak Mühendisliği Bölümü                : Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
 
 
Sivil Havacılık Fakülte Erasmus Temsilcisi:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali  SOYTÜRK
 
Erasmus Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN          : Uçak Elektrik Elektronik Bölümü
Öğr. Gör. Cevahir TARHAN                      : Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü
Öğr. Gör. Nihal DORUK                            : Havacılık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Emre ACAR                                 : Uçak Mühendisliği Bölümü
 
 
 
ECTS//DS(AKTS/DE) Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AGIRMAN           : Uçak Elektrik Elektronik Bölümü
Öğr. Gör. Cevahir TARHAN                      : Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü
Öğr. Gör. Nihal DORUK                             : Havacılık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Emre ACAR                                  : Uçak Mühendisliği Bölümü
 
AKTS/DE (ECTS/DS) Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali  SOYTÜRK
 
Eğitim Protokolleri Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Komisyonu
Fatma YILDIRIM DALKIRAN                       : Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AGIRMAN             : Üye
 
Eğitim Protokolleri Uçak Gövde-Motor Bölümü Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI       :Başkan
Arş. Gör. Metin UZUN                  :Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN         :Üye
 
Fakülte Web Sayfası Yapılandırma Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi  Murat ONAY                         : Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR                   : Üye
Arş. Gör. Oğuzhan ŞAHİN                             : Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                               : Üye
Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ                         : Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN                         : Üye
 
Stratejik Plan Komisyonu:
Komisyon Başkanı                 :Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Üye                                         :Prof.Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK
Üye                                         :Doç.Dr. Tuğrul OKTAY
Üye                                         :Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ
Üye                                         :Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Üye                                         :Doç.Dr. Emre ACAR
Üye                                         :Öğr.Gör. Nihal ÇAKMAK DORUK
Üye                                         :Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI
Üye                                         :Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN
Üye                                         :Arş.Gör. Seda ARIK
Üye                                         :Seyide ATAHAN
Üye                                         :Mehtap TAŞCI
Üye                                         :Cemal ŞİMŞEK
 
 
Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
 
Mevlana Değişim Programı Fakülte Danışmanları:
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY              : Uçak Elektrik Elektronik Bölümü
Arş. Gör. Metin UZUN                       : Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                   : Havacılık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN              :Uçak Mühendisliği Bölümü
 
Fakülte BEK Temsilcisi
Prof. Dr. İlke TÜRKMEN
 
Bölüm BEK Temsilcileri (BOLOGNA)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Y.DALKIRAN : Uçak Elektrik Elektronik Bölümü
Öğr. Gör. Cevahir TARHAN : Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Doç. Dr. Emre ACAR
: Havacılık Yönetimi Bölümü
: Uçak Mühendisliği Bölümü
 
SHY 147 Kredilendirme Komisyonu (Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ Selim TANGÖZ
Arş. Gör. Seda ARIK    
Arş. Gör. Yakup ÇAM
 
Katalog Sorumluları
Arş. Gör. Seda ARIK                                  :Uçak Elektrik Elektronik Bölümü
Arş. Gör. Figen KÖKLÜ                            :Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü
Öğr. Gör. Nihal DORUK                            :Havacılık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN                     :Uçak Mühendisliği Bölümü
 
Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Birim Seçim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                              : Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ                               : Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILDIRIM DALKIRAN       : Üye
 
Sivil Havacılık ABD Yükseklisans/Doktora Katalog Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN
 
Sivil Havacılık ABD Ders Bilgi Paketi Sorumluları
  Arş. Gör. Seda ARIK
  Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
  Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
 
Bilgi İşlem Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR
 
Sivil Havacılık ABD İntibak Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                        Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERLER                    Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SOYTÜRK         Üye
 
Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD İntibak Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Emre ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ                              
 
Fakülte Ders Bilgi Paketi Sorumluları
 Arş. Gör. Seda ARIK                      Uçak Elektrik Elektronik  (SHYO) 
 Arş. Gör. Figen KÖKLÜ                 Uçak Gövde Motor (SHYO) 
 Dr. Öğr. Üyesi. Tunahan AVCI                Havacılık Yönetimi (SHYO) 
 Arş. Gör. Seda ARIK                       Uçak Elektrik Elektronik (HUBF)
 Arş. Gör. Figen KÖKLÜ                 Uçak Gövde Motor (HUBF)      
 Dr. Öğr. Üyesi. Tunahan AVCI                Havacılık Yönetimi(HUBF)
 Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN          Uçak Mühendisliği (HUBF)        
 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Komisyonu
 Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI        : Başkan  
 Prof. Dr. İlke TÜRKMEN             : Üye
 Seyide ATAHAN                          : Üye
 
Sivil Havacılık Komisyonu(SHGM)
Prof. Dr. İlker YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
 
İç Kontrol Eylem Planı Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
 
Taşınır Mal Sayım Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                       Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGOZ                   Üye
Uğur DURKUT                                             Üye
Mehmet KAYGISIZ                                      Üye
 
Hurdaya Ayırma Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                       Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                              Üye
Mehmet KAYGISIZ                                      Üye
Seyfi GİŞİ                                                      Üye
 
Satınalma Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                           Komisyon Başkanı
Seyide ATAHAN                                              Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Vakkas YILDIRIM           Üye
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGOZ                       Üye
Uğur DURKUT                                                 Üye
Mehmet KAYGISIZ                                          Üye
 
Muayene ve Kabul Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR                    Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN                        Üye
Seyfi GİŞİ                                                      Üye
Uğur DURKUT                                              Üye
 
İhale Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                           Komisyon Başkanı
Seyide ATAHAN                                              Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SOYTÜRK           Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY                              Üye
Uğur DURKUT                                                 Üye
Mehmet KAYGISIZ                                          Üye
A. İhsan YILDIZ (Str. Gel. Daire Bşk.)            Üye
 
Kira Tespit Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
 
Akademik Kadrolara Yükseltme ve Atama Komisyonu
Prof Dr. İlker YILMAZ
Prof. Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK
Prof. Dr. İlke TÜRKMEN
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Temsilcileri
Fakülte Sekreteri Seyide ATAHAN
Seyfi GİŞİ
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi
Arş. Gör. Seda ARIK
 
Alt Değerlendirme Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                Komisyon Başkanı
Arş. Gör. Metin UZUN              Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY                Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                     Üye
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu:
Prof. Dr. İlke TÜRKMEN                      Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN       Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN                 Üye
Arş. Gör. Seda ARIK                            Üye
Arş. Gör.Figen KÖKLÜ                         Üye
 
Engelsiz Kampüs Birimi :
Öğr. Gör. Mahmut TÜRKMEN
 
Eğitim-Öğr. Yönergesi Hazırlama Komisyonu:
 Dr. Öğr. Üyesi Nurcan SARIKAYA BAŞTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Arş. Gör. Yakup ÇAM
Arş. Gör. Seda ARIK
 
Uçak Gövde-Motor Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
Prof. Dr. İlker YILMAZ  Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Veysel ERTURUN  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ
 Üye
 
Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
Prof. Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK     Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ERCAN                        Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SOYTÜRK           Üye
Havacılık Yönetimi Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU                         Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Nihal ÇAKMAK DORUK     
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                       
Üye
Üye
 
Uçak Mühendisliği Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
 Doç. Dr. Tuğrul OKTAY                                Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Emre ACAR             Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN                            Üye
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU              Başkan
Doç. Dr. Emre ACAR                                  Üye
Öğr. Gör. Nihal DORUK                              Üye
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN              Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN                     Üye
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Telefon : 03524375744 - 03522076666-41000
Faks : 0352437 5744
Öğrenci İşleri : 03522076666-10500
E-Posta : HAVACILIKFAKerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu