KOMİSYONLAR
HUBF KOMİSYONLARI:
 
Havacılık Yönetimi Bölümü Mezuniyet Komisyonu:
Bölüm Komisyon Başkanı   : Öğr. Gör. Nihal DORUK
Üye                                       : Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
Üye                                      : Arş. Gör. Didem ÖVER
 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Mezuniyet Komisyonu :
Bölüm Komisyon Başkanı    :  Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILDIRIM DALKIRAN
Üye                                        :  Öğr. Gör. Fadiş Rabia YILDIRIM
 
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Mezuniyet Komisyonu :
Bölüm Komisyon Başkanı   : Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa SOYLAK
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi Cevahir TARHAN
Üye                                       : Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ
 
Uçak Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Komisyon Başkanı   : Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
Üye                                         : Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
 
Uzay Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Komisyonu:
Bölüm Komisyon Başkanı   : Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Üye                                       : Prof. Dr. Bilge AYBAYRAK ÇEPER
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA
 
Burs ve Yardım Komisyonu:
Komisyon Başkanı                :Doç. Dr. Veysel ERTURUN
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILDIRIM DALKIRAN
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
Üye                                       : Öğr. Gör. Nihal DORUK
 
Havacılık Yönetimi Bölümü İntibak Komisyonu
Bölüm Komisyon Başkanı    : Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROGLU
Üye                                        : Öğr. Gör. Erkam Emin AYVAZ
Üye                                        : Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı               : Dr. Öğr. Üyesi M. Tülin YILDIRIM
Üye                                       :  Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN
Üye                                       :  Arş. Gör. Özgür AKSU
 
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı              :  Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ
Üye                                      :  Öğr. Gör. Cevahir TARHAN
Üye                                      :  Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ
 
 
Uzay Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu
Bölüm Komisyon Başkanı   : Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Üye                                       : Prof. Dr. Bilge AYBAYRAK ÇEPER
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA
 
Uçak Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı            : Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
Üye                                      : Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
 
Havacılık Yönetimi Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı            : Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROGLU
Üye                                    : Öğr. Gör. Nihal DORUK
Üye                                    : Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı            : Dr. Öğr. Üyesi M. Ali SOYTÜRK
Üye                                    : Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN
Üye                                    :  Arş. Gör. Özgür AKSU
 
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı          :Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Üye                                 : Öğr. Gör. Mahmut ÇELİK
Üye                                 : Arş. Gör Figen KÖKLÜ
 
Uçak Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı         : Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
Üye                                 : Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
 
Uzay Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu
Bölüm Komisyon Başkanı   : Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN
Üye                                       : Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER
Üye                                       : Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA
 
Farabi Programı Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
 
Farabi Programı Fakülte Danışmanları:
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü  : Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Uçak Gövde ve Motor Bakımı  Bölümü      :  Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ       
Havacılık Yönetimi  Bölümü                       : Öğr. Gör. Erkam Emin YVAZ
Uçak Mühendisliği Bölümü                         : Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Uzay Mühendisliği                                      : Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA
 
 
Fakülte Erasmus Temsilcisi:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali  SOYTÜRK
 
Erasmus Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN          : Havacılık Elektrik ve Elektronik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi  Cevahir TARHAN             : Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü
Öğr. Gör. Erkam Emin AYVAZ                 : Havacılık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Tuğrul OKTAY                            : Uçak Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                         : Uzay Mühendisliği  Bölümü
 
ECTS//DS(AKTS/DE) Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AGIRMAN           : Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi  Cevahir TARHAN             : Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü
Öğr. Gör. Erkam Emin AYVAZ                  : Havacılık Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ                : Uçak Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                          : Uzay Mühendisliği  Bölümü
 
AKTS/DE (ECTS/DS) Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali  SOYTÜRK
 
Eğitim Protokolleri Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILDIRIM DALKIRAN    : Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AGIRMAN                      : Üye
 
Eğitim Protokolleri Uçak Gövde-Motor Bölümü Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI               :Başkan
Öğr. Gör. Mahmut ÇELİK                    :Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN            :Üye
 
Fakülte Web Sayfası Yapılandırma Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi  Murat ONAY                         : Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN                        :Üye
Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ                       : Üye
Öğr. Gör. Erkam Emin AYVAZ                     :Üye
Öğr.  Gör. Alpertunga CEYLAN                    : Üye
Arş. Gör Mevlüt ÜZÜLMEZ                          :Üye
 
 
Stratejik Plan Komisyonu:
Komisyon Başkanı                 : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR
Üye                                         : Doç. Dr. Hamdi ERCAN  (HEE Böl. Bşk)
Üye                                         : Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN(UZM Böl Bşk)
Üye                                         : Prof. Dr. Alper ASLAN (HY Böl. Bşk)
Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR (UÇM Böl Bşk. Yrd.)
Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Cevahir TARHAN(UGM Böl Bşk.Adına)
Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA
Üye                                         : Öğr. Gör. Nihal ÇAKMAK DORUK
Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇELİK
Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Seda ARIK HATİPOĞLU
Üye                                         : Arş. Gör. Figen KÖKLÜ
Üye                                         : Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN
Üye                                         : Arş. Gör. Abdulhalim AŞKAN
Üye                                         : Arş. Gör. Didem ÖVER
Üye                                         : Seyide ATAHAN
Üye                                         : Mehtap TAŞCI
Üye                                         : Cemal ŞİMŞEK
 
Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
 
Mevlana Değişim Programı Fakülte Danışmanları:
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY              : Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü
Öğr. Gör. Mahmut ÇELİK                  : Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü
Arş. Gör. Didem ÖVER                    : Havacılık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN             : Uçak Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                 : Uzay Mühendisliği  Bölümü
 
Fakülte BEK Temsilcisi
Prof. Dr. İlke TÜRKMEN
 
Bölüm BEK Temsilcileri (BOLOGNA)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Y. DALKIRAN
: Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi  Cevahir TARHAN
: Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                               
 
: Havacılık Yönetimi Bölümü
: Uçak Mühendisliği Bölümü
 :Uzay Mühendisliği Bölümü
 
 
SHY 147 Kredilendirme Komisyonu (Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ
Öğr. Gör. Fadiş Rabia YILDIRIM
Arş. Gör. Kamil MUTLU  
 
 
Katalog Sorumluları
Arş. Gör. Özgür AKSU                               : Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü
Arş. Gör. Figen KÖKLÜ                             :Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü
Arş. Gör. Didem ÖVER                            :Havacılık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN                     :Uçak Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                             :Uzay Mühendisliği  Bölümü
 
Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Birim Seçim Kurulu
Dr.Öğr. Üyesi  Mehmet KONAR                       : Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY                              : Üye
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU                      : Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN                              : Üye
 
Ders Bilgi Paketi Sorumluları
 Arş. Gör. Alpertunga CEYLAN       : Havacılık  Elektrik ve Elektroniği  (SHYO) 
 Arş. Gör. Figen KÖKLÜ                  : Uçak Gövde ve Motor Bakımı (SHYO) 
 Arş. Gör. Didem ÖVER                 : Havacılık Yönetimi (SHYO) 
 Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN      : Havacılık Elektrik ve Elektroniği (HUBF)
 Arş. Gör. Figen KÖKLÜ                  : Uçak Gövde ve Motor Bakımı (HUBF)      
 Arş. Gör. Didem ÖVER                 : Havacılık Yönetimi(HUBF)
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ       :  Uçak Mühendisliği (HUBF)    
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                : Uzay Mühendisliği   
 
Sivil Havacılık ABD Yükseklisans/Doktora Katalog Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN
 
Uçak Gövde ve Motor Bakımı ABD Yükseklisans/Doktora Katalog Sorumlusu
Arş. Gör. Yakup ÇAM
 
Sivil Havacılık ABD Ders Bilgi Paketi Sorumluları
 Dr. Öğr. Üyesi Cevahir TARHAN
 
Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD Yükseklisans/Doktora Katalog Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇELİK
 
Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD Ders Bilgi Paketi Sorumluları
Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇELİK
 
 
Havacılık Yönetimi ABD Ders Bilgi Paketi Sorumluları
Arş. Gör. Didem ÖVER
 
Havacılık Yönetimi ABD Yükseklisans/Doktora Katalog Sorumlusu
Öğr. Gör. Nihal DORUK
 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği ABD Yükseklisans/Doktora Katalog Sorumlusu
Öğr. Gör. Fadiş Rabia YILDIRIM
 
 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği ABD Yükseklisans/Doktora Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Öğr. Gör. Fadiş Rabia YILDIRIM
 
Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD İntibak Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR               
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
 
Sivil Havacılık ABD İntibak Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI                        Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERLER                    Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SOYTÜRK        Üye
 
Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD İntibak Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR               
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
 
Bilgi İşlem Koordinatörü
Öğr. Gör. Buğrahan ALABAŞ (Bşk)
Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ (Bşk. Yrd.)
Arş. Gör. Abdulhalim AŞKAN
 
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Komisyonu
 Doç. Dr. Veysel ERTURUN                             : Başkan  
 Dr. Öğr. Üyesi Fatma Y. DALKIRAN             : Üye
 Seyide ATAHAN                                              : Üye
 
Sivil Havacılık Komisyonu(SHGM)
Prof. Dr. Alper ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR
 
İç Kontrol Eylem Planı Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
 
Taşınır Mal Sayım Kurulu
Doç. Dr. Veysel ERTURUN                        Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGOZ                   Üye
Uğur DURKUT                                           Üye
Seyfi GİŞİ                                                  Üye
 
 
 
 
 
 
 
Hurdaya Ayırma Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR                  Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                      Üye
Seyfi GİŞİ                                                    Üye
                                                                                 
 
Satınalma Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR                      Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                         Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SOYTÜRK           Üye
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGOZ                       Üye
Uğur DURKUT                                                Üye
Seyfi GİŞİ                                                       Üye
 
Muayene ve Kabul Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN                        Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                               Üye
Seyfi GİŞİ                                                          Üye
Uğur DURKUT                                                 Üye
                                    
İhale Komisyonu
Doç. Dr. Veysel ERTURUN                             Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                          Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SOYTÜRK           Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY                            Üye
Uğur DURKUT                                               Üye
Seyfi GİŞİ                                                       Üye
 
Akademik Kadrolara Yükseltme ve Atama Komisyonu
Prof Dr. Alper ASLAN
Prof. Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK
Prof. Dr. İlke TÜRKMEN
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Temsilcileri
Fakülte Sekreteri Seyide ATAHAN
Seyfi GİŞİ
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Seda ARIK HATİPOĞLU
 
Alt Değerlendirme Komisyonu:
Doç. Dr. Veysel ERTURUN                  Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI              Üye
Arş. Gör. Özgür AKSU                         Üye
 
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR           Komisyon Başkanı/Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCIÜye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATAÜye
Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇELİKÜye
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMANÜye
Öğr. Gör. Nihal DORUKÜye
Öğr. Gör. Alpertunga CEYLANÜye
Arş. Gör.Figen KÖKLÜÜye
Arş. Gör. Yakup ÇAMÜye
 
Engelsiz Kampüs Birimi :
Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
 
Eğitim-Öğr. Yönergesi Hazırlama Komisyonu:
 Dr. Öğr. Üyesi M. Tülin YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
 
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
Prof. Dr. İlker YILMAZ
            Bölüm  Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Veysel ERTURUN
            Üye
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ
            Üye
 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
Doç. Dr. Hamdi ERCAN
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Üye
 
Havacılık Yönetimi Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
Prof. Dr. Alper ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU                      
Bölüm Başkanı
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI                                            
Üye
 
Uçak Mühendisliği Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
   Prof. Dr. Alper ASLAN                                                      
              Bölüm Başkanı (Dekan Uhde)
 Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
               Üye
  Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN                        
               Üye
 
Uzay Mühendisliği Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu:
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN                           Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER               Üye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                                Üye
 
 
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Bilge ALBAYRAK ÇEPER            Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Cevahir TARHAN                  Üye
Öğr. Gör. Nihal DORUK                                Üye
Arş. Gör. Özgür AKSU                                   Üye
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ                    Üye
 
Sıfır Atık Projesi Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR
Dr. Öğr. Üyesi Harun ÇELİK
Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN
Uçak Kontrol Makinisti Göksel BEHRET
 
Döner Sermaye Dağıtım Komisyonu :
Prof. Dr. Alper ASLAN                                 Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR                  Üye
Doç. Dr. Çağrı Vakkas YILDIRIM                Üye
 
Akreditasyon Komisyonu
Doç. Dr. Veysel ERTURUN                          Başkan
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ                  Üye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA                           Üye
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN             Üye
Öğr. Gör. Mahmut TÜRKMEN                    Üye
Arş. Gör. Kamil MUTLU                              Üye
 
 
Mezun Veri Tabanı Oluşturulması Komisyonu :
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KONAR      (Başkan) Dekan Yard.
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ        (Koordinatör ) (UGM)
Arş. Gör. Figen KÖKLÜ                   (UGM)
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY            (HEE)
Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN        (HEE)
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan AVCI          (HY )
Öğr. Gör. Nihal ÇAKMAK DORUK (HY)
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN            (UÇM)
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR  (UÇM)
 
Uzaktan Eğitimde Süreç İyileştirme Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Veysel ERTURUN
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Cevahir TARHAN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATA
 
 
Genel Havacılık Yönetmeliği SHY-6B kapsamında ilgili çalışmalarda görevlendirilen personel
Dr.Öğr.Üyesi Murat TAŞTAN
Öğr.Gör.Mahmut ÇELİK
Zahit ÖZTÜRK
Tamer ÇALIŞKAN
Mehtap TAŞÇI
 
 
 

 
Adres : Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Telefon : 03524375744 - 03522076666-41000
Faks : 0352437 5744
Öğrenci İşleri : 03522076666-10500
E-Posta : havacilikerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu