MİSYON VE VİZYON
MİSYON VE VİZYON

Türkiye’nin Doğu-Batı arasındaki köprü görevi ve jeopolitik konumu, Türk havacılığının vizyonunu tanımlamaktadır. Buna göre, Türkiye daima kuvvetli bir hava savunmasına sahip olmak ve Türk sivil havacılık sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak, Doğu-Batı arasında sivil havacılık alanında da köprü görevini üstlenmek zorundadır.
Dünyanın ve ülkemizin önde gelen endüstrilerinden birisi olan havacılık ve uzay endüstrisinde eğitim almış nitelikli insan gücüne olan gereksinim, gelişen teknoloji, güncellenen normlar ve insanların refah düzeyinin ve beklentilerinin sürekli yükselmesi sonucunda hızlı bir artış göstermektedir. Ülkemiz havacılıkta dünyanın on büyük ekonomisinden biri olmak hedefi ile yerli uçak ve uydu projelerini başlatmış bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle bu alanda yetişmiş bilgili ve becerikli, uluslararası normlarda kalifiye insan gücünü oluşturmak gerekmektedir. Bu süreçte havacılık ve uzay bilimleri alanında gereksinim duyulan uçak ve uzay mühendislerinin, uçak bakım teknisyenlerinin ve hizmet sektörü yöneticileri ve elemanlarının bilgili ve becerikli, uluslararası normda yetkin şekilde yetiştirilmesinde üniversitelere önemli görevler düşmektedir.
Bir havacılık şehri olan Kayseri’nin Erciyes Üniversitesi geçmişten gelen havacılık alanındaki alt yapısı ve bilgi birikimi ile ülkemizdeki havacılık ve uzay bilimleri endüstrisinin beklentilerini karşılayabilecek mühendislerin, teknisyenlerin, havacılık sektörü yöneticilerinin ve hizmet elemanlarının yetiştirilmesine önemli katkılar sağlamak düşüncesinde ve gayretindedir. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin misyonu, Türkiye’de havacılık ve uzay bilimleri alanında önemli bir yer edinme hedefi ile geleceğin çağdaş, yaratıcı düşünce yapısına sahip, sosyal nitelikleri kuvvetli, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapabilecek ve projelere imza atabilecek sağlam bir mühendislik formasyonuna sahip Uçak ve Uzay Mühendisleri, uçak bakım teknisyenleri ve havacılık yöneticileri yetiştirmektir. Vizyonu ise eğitim kalitesi ulusal ve uluslararası normlara uygun ve sivil havacılık alanında öncü bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

Adres : Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Telefon : 03524375744 - 03522076666-41000
Faks : 0352437 5744
Öğrenci İşleri : 03522076666-10500
E-Posta : HAVACILIKFAKerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu