ADAY ÖĞRENCİ
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümünde İngilizce hazırlık programı zorunludur. Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi, Uzay Mühendisliği Bölümlerinde İngilizce hazırlık programı isteğe bağlıdır. Hazırlık programı süresi, güz ve bahar yarılı olmak üzere 8 yarıyılı içeren toplam 4 yıl olan öğretim süresine dâhil değildir. Uçak Mühendisliği Bölümünde ise İngilizce hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
STAJ UYGULAMASI
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği ile Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümlerinde 24 gün staj zorunluluğu vardır. Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümlerinde ise 20 iş günü staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.
SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümlerinde özel kıyafet uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, ilgili yasal mevzuat gereği uygulamalı derslerin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili olan sarf malzeme, araç ve gereç (laboratuvar malzemeleri ve cihazları ile tüm ders ekipmanları) fakültede yer alan ilgili laboratuvarlarda dersi alan öğrencilerin uygulama yapması amacıyla öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
KATKI PAYI
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretimin yürütülmesinde teorik ve uygulamaya dayalı derslerde sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için ücret alınmamaktadır. Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı ve Havacılık Yönetimi İkinci öğretim programı öğrencilerinden her yıl belirlenen miktarda öğrenim ücretleri alınmaktadır. Fakültemiz Bölümlerinin katkı payı bilgisi için bkz. https://ogrisl.erciyes.edu.tr/katki-paylari/Ogrenci-Isleri-Daire-Baskanligi/6
UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ İÇERİĞİ
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için Bkz https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx?Fak=114&lang=0&Pro=114011
 
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ İÇERİĞİ
 Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için Bkz https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx?Fak=114&lang=0&Pro=114011
 
HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İÇERİĞİ
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için Bkz https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx?Fak=114&lang=0&Pro=114011
 
 
 
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇERİĞİ
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için Bkz https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx?Fak=114&lang=0&Pro=114011
 
UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇERİĞİ
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için Bkz https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx?Fak=114&lang=0&Pro=114011
UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
 1. Bölümümüzde eğitim öğretim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık programı isteğe bağlıdır. Hazırlık programı süresi, güz ve bahar yarılı olmak üzere 8 yarıyılı içeren toplam 4 yıl olan öğretim süresine dâhil değildir.
 2. Bölümümüzde 24 gün staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.
 3. Bölümümüzde özel kıyafet uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, ilgili yasal mevzuat gereği uygulamalı derslerin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması gerekmektedir.
 4. Eğitim-öğretimin yürütülmesinde teorik ve uygulamaya dayalı derslerde sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için ücret alınmamaktadır. İkinci öğretim programı öğrencilerinden her yıl belirlenen miktarda öğrenim ücretleri alınmaktadır.
 5. Bölümüzde yürütülen eğitim-öğretimin içeriği ile ilgili ders içerikleri ve müfredata Fakülte WEB sayfasından havacilik.erciyes.edu.tr > Öğrenci > Ders Planları ve İçerikleri adımlarını izlenerek ulaşılabilir. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsünde yer almaktadır. Merkez kampüs şehir merkezine yakın bir konumdadır. Şehrin herhangi bir noktasına ulaşım otobüs, tramvay vb. taşıtlar ile yapılabilmektedir.
 6. Bölümüz öğrencilerinin ilgili yasal mevzuatlar kapsamında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkânları bulunmaktadır.  Staj ve uygulamalı eğitimler ile ilgili iş ve işlemler yasal mevzuat kapsamında yürütülmektedir.
 7. Bölümümüz öğrencileri Üniversitemiz öğrenci yemekhanelerinden düşük bir ücret karşılığı yemek hizmeti alabilmektedir. Ayrıca, Merkez kampüs içerisinde bulunan kafe ve kantinlerden de yemek hizmeti alınabilmektedir. Öğrencilerimize gerekli koşullar sağlandığında karşılıksız Kredi Yurtlar Kurumu Bursu ve Üniversitemizin girişimleriyle çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından özel burslar tahsis edilebilmektedir.
 8. Bölümümüzde, eğitim-öğretim salgın vb. olağandışı durumlar hariç yüz yüze sürdürülmektedir. Teorik dersler sınıf ortamında, pratik ve uygulamalı dersler ise bölümümüz bünyesinde bulunan ilgili atölye, hangar ve laboratuvarlarda yürütülmektedir.
 9. Bölümümüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “SHY-147 Onaylı Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu” olarak yetkilendirilmiştir. Öğrencilerimiz bu kapsamında yürürlükte bulunan avantajlardan Bölümümüz yetkilendirmesi devam ettiği sürece yararlanma imkânına sahiptir.
 10. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü bulunmaktadır. Merkez kampüs Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına oldukça yakın mesafededir. Öğrencilerimiz bu yurtlarda konaklayabilmektedir. Ayrıca, Kayseri ilinde Yükseköğretim öğrencilerinin konaklayabileceği özel yurtlarda bulunmaktadır.
 11. KOŞUL 41: Bölümüz öğrencilerinin uygulama becerisi kazanmaları ve iş ortamına hazırlanmaları amacıyla bazı uygulamalı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından ilgili kuruluş tarafından belirlenen koşulların sağlanması gerekmektedir.
 
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
 1. Bölümümüzde eğitim öğretim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık programı zorunludur. Hazırlık programı süresi, güz ve bahar yarılı olmak üzere 8 yarıyılı içeren toplam 4 yıl olan öğretim süresine dâhil değildir.
 2. Bölümümüzde 24 gün staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.
 3. Bölümümüzde özel kıyafet uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, ilgili yasal mevzuat gereği uygulamalı derslerin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması gerekmektedir.
 4. Eğitim-öğretimin yürütülmesinde teorik ve uygulamaya dayalı derslerde sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için ücret alınmamaktadır. İkinci öğretim programı öğrencilerinden her yıl belirlenen miktarda öğrenim ücretleri alınmaktadır.
 5. Bölümüzde yürütülen eğitim-öğretimin içeriği ile ilgili ders içerikleri ve müfredata Fakülte WEB sayfasından havacilik.erciyes.edu.tr > Öğrenci > Ders Planları ve İçerikleri adımlarını izlenerek ulaşılabilir. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsünde yer almaktadır. Merkez kampüs şehir merkezine yakın bir konumdadır. Şehrin herhangi bir noktasına ulaşım otobüs, tramvay vb. taşıtlar ile yapılabilmektedir.
 6. Bölümüz öğrencilerinin ilgili yasal mevzuatlar kapsamında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkânları bulunmaktadır.  Staj ve uygulamalı eğitimler ile ilgili iş ve işlemler yasal mevzuat kapsamında yürütülmektedir.
 7. Bölümümüz öğrencileri Üniversitemiz öğrenci yemekhanelerinden düşük bir ücret karşılığı yemek hizmeti alabilmektedir. Ayrıca, Merkez kampüs içerisinde bulunan kafe ve kantinlerden de yemek hizmeti alınabilmektedir. Öğrencilerimize gerekli koşullar sağlandığında karşılıksız Kredi Yurtlar Kurumu Bursu ve Üniversitemizin girişimleriyle çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından özel burslar tahsis edilebilmektedir.
 8. Bölümümüzde, eğitim-öğretim salgın vb. olağandışı durumlar hariç yüz yüze sürdürülmektedir. Teorik dersler sınıf ortamında, pratik ve uygulamalı dersler ise bölümümüz bünyesinde bulunan ilgili atölye, hangar ve laboratuvarlarda yürütülmektedir.
 9. Bölümümüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “SHY-147 Onaylı Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu” olarak yetkilendirilmiştir. Öğrencilerimiz bu kapsamında yürürlükte bulunan avantajlardan Bölümümüz yetkilendirmesi devam ettiği sürece yararlanma imkânına sahiptir.
 10. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü bulunmaktadır. Merkez kampüs Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına oldukça yakın mesafededir. Öğrencilerimiz bu yurtlarda konaklayabilmektedir. Ayrıca, Kayseri ilinde Yükseköğretim öğrencilerinin konaklayabileceği özel yurtlarda bulunmaktadır.
 11. KOŞUL 41: Bölümüz öğrencilerinin uygulama becerisi kazanmaları ve iş ortamına hazırlanmaları amacıyla bazı uygulamalı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından ilgili kuruluş tarafından belirlenen koşulların sağlanması gerekmektedir.
UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
 1. Bölümümüzün eğitim öğretim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi isteğe bağlıdır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresine dâhil değildir
 2. Dersler 8 yarıyılda güz ve bahar dönemi olarak yürütülmektedir.
 3. Bölümümüzde 20 iş günü staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında istenilen kurumda yapılabilir.
 4. Bölümümüzde herhangi bir özel kıyafet uygulaması olmamakla birlikte uygulamalı derslerin (laboratuvar dersleri) icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerekmektedir.
 5. Ders uygulamalarında kullanılan sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 6. Programın içeriği için ilgili müfredatı havacilik.erciyes.edu.tr > Öğrenci > Ders Planları ve İçerikleri adımlarını izleyerek bulabilirsiniz.
 7. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde bulunmaktadır.
 8. Bölümümüzde gerçekleştirilen staj ve uygulamalı eğitimler sırasında öğrencilerden ayrıca ücret alınmamaktadır.
 9. Bölümümüzde, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde yüz yüze eğitim modeli benimsenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen teorik dersler sınıf ortamında uygulamalı dersler ise bölümümüz laboratuvarlarında icra edilmektedir.
 10. Bölümümüz konumu itibariyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına oldukça yakın mesafede bulunmakta olup öğrencilerimiz bu yurtlarda konaklayabilmektedir. Bu yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilerimize özel yurtlarla gerekli girişimler yapılarak konaklama imkânı sağlanmaktadır.
 11. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
 1. Bölümümüzün eğitim öğretim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
 2. Dersler 4 yılda güz ve bahar dönemi olarak yürütülmektedir.
 3. Bölümümüzde 20 iş günü staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında istenilen kurumda yapılabilir.
 4. Bölümümüzde herhangi bir özel kıyafet uygulaması olmamakla birlikte uygulamalı derslerin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerekmektedir.
 5. Ders uygulamalarında kullanılan sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için ücret alınmamaktadır.
 6. Programın içeriği için ilgili müfredatı havacilik.erciyes.edu.tr > Öğrenci > Ders Planları ve İçerikleri adımlarını izleyerek bulabilirsiniz.
 7. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde bulunmaktadır.
 8. Bölümümüzde gerçekleştirilen staj ve uygulamalı eğitimler sırasında öğrencilerden ayrıca ücret alınmamaktadır.
 9. Bölümümüzde, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde yüz yüze eğitim modeli benimsenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen teorik dersler sınıf ortamında, pratik ve uygulamalı dersler ise bölümümüz bünyesinde bulunan atölye, hangar ve laboratuvar ortamlarında icra edilmektedir.
 10. Bölümümüz konumu itibariyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına oldukça yakın mesafede bulunmakta olup öğrencilerimiz bu yurtlarda konaklayabilmektedir. Bu yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilerimize özel yurtlarla gerekli girişimler yapılarak konaklama imkânı sağlanmaktadır.
 11. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
 1. Bölümümüzün eğitim öğretim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi isteğe bağlıdır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresine dâhil değildir.
 2. Dersler 4 yılda güz ve bahar dönemi olarak yürütülmektedir.
 3. Bölümümüzde 20 gün staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında havacılık sektörüne ait kurumlarda yapılabilir.
 4. Bölümümüzde herhangi bir özel kıyafet uygulaması olmamakla birlikte uygulamalı derslerin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerekmektedir.
 5. Ders uygulamalarında kullanılan sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için ücret alınmamaktadır.
 6. Programın içeriği için ilgili müfredatı havacilik.erciyes.edu.tr > Öğrenci > Ders Planları ve İçerikleri adımlarını izleyerek bulabilirsiniz.
 7. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi A Blok içerisinde bulunmaktadır.
 8. Bölümümüzde gerçekleştirilen staj ve uygulamalı eğitimler sırasında öğrencilerden ayrıca ücret alınmamaktadır.
 9. Bölümümüzde, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde yüz yüze eğitim modeli benimsenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen teorik dersler sınıf ortamında, pratik ve uygulamalı dersler ise bölümümüz bünyesinde bulunan atölye, hangar ve laboratuvar ortamlarında icra edilmektedir.
 10. Bölümümüz konumu itibariyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına oldukça yakın mesafede bulunmakta olup öğrencilerimiz bu yurtlarda konaklayabilmektedir. Bu yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilerimize özel yurtlarla gerekli girişimler yapılarak konaklama imkânı sağlanmaktadır.
 11. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümleri Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde (Köşk, Fakülte İçi Küme Evleri, 38030 Melikgazi/Kayseri) bulunmaktadır.
Telefon : 03524375744 - 03522076666-41000 Faks : 0352437 5744
 Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüse ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/1-3/aday-ogrenci
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinin ilgili yasal mevzuatlar kapsamında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkânları bulunmaktadır.  Staj ve uygulamalı eğitimler ile ilgili iş ve işlemler yasal mevzuat kapsamında yürütülmektedir.
DESTEK VE BURSLAR
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümlerine yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar.
Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için fakülte web sayfasında yer alan “Duyurular” https://havacilik.erciyes.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0 sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.
Fakültemiz öğrencileri  Üniversitemiz öğrenci yemekhanelerinden düşük bir ücret karşılığı yemek hizmeti alabilmektedir. Ayrıca, Merkez kampüs içerisinde bulunan kafe ve kantinlerden de yemek hizmeti alınabilmektedir.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ
Fakültemiz Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Yönetimi, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümleri bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmaktadır.
PROGRAM AKREDİTASYONLARI
Fakültemiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “SHY-147 Onaylı Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu” olarak yetkilendirilmiştir. Öğrencilerimiz bu kapsamında yürürlükte bulunan avantajlardan Fakültemizin yetkilendirmesi devam ettiği sürece yararlanma imkânına sahiptir.
 
YURT BİLGİSİ
Fakültemiz konumu itibariyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına oldukça yakın mesafede bulunmakta olup öğrencilerimiz bu yurtlarda konaklayabilmektedir. Bu yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilerimize özel yurtlarla gerekli girişimler yapılarak konaklama imkânı sağlanmaktadır.
 
 
 
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Telefon : 03524375744 - 03522076666-41000
Faks : 0352437 5744
Öğrenci İşleri : 03522076666-10500
E-Posta : havacilikerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu