Arş. Gör. Tevfik Erkin'in TUSAŞ LIFT UP+ Başarısı
Arş. Gör. Tevfik Erkin'in TUSAŞ LIFT UP+ Başarısı

Arş. Gör. Tevfik Erkin'in Doç. Dr. Selçuk ASLAN danışmanlığında yürüttüğü İmmün Plazma Algoritması ile İnsansız Hava Araçları İçin Sabit İrtifa Güzergah Planlama Probleminin Çözülmesi (Solving Fixed Altitude Path Planning Problem for Unmanned Aerial Vehicles with Immune Plasma Algorithm) başlıklı yüksek lisans tezi TUSAŞ LIFT UP+ programı tarafından destek almaya hak kazanmıştır.