TARİHÇE
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakültemiz, 4 Ağustos 2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17/10/2012 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Fakültemiz bünyesinde, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.
 
Erciyes Üniversitesi Senatosunun 03/04/2015 tarihli ve 09 sayılı toplantısında alınan karar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08/05/2015 tarihli uygundur yazısı gereğince: Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde-Motor, Pilotaj Bölümleri (ikili öğretim dahil) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne aktarılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyetlerini kuruluş esasları ve amaçları değiştirilmeksizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi çatısı altında devam ettirmeye başlamıştır. Mevcut aktarılan bölümlere Lisans Yerleştirme (LYS) Sınavının ÖSYM tarafından uygun görülen (MF, TM) puan türü ile öğrenci kabül edilmeye başlanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıt hakkı kazanmış mevcut öğrencilerimize Sivil Havacılık Yüksekokulu Diploması verilmiştir.
 
Fakültemizin amacı, belirtilen programlarda yabancı dil bilen ileri bilgi ve beceriye sahip, uçak sanayinin ve sivil havacılık hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı teknik ve idari insan gücünü yetiştirmektir. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz, Fakültemizin ve Erciyes Üniversitesi’nin diğer Fakülte ve Yüksekokullarının öğretim elemanları ile Kayseri 2nci HİBM Komutanlığı ve 12nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Kayseri Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü elemanları tarafından yürütülmektedir. Özellikle, uygulamaya yönelik derslerimizde 2nci HİBM Komutanlığı ve 12nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nın büyük katkıları bulunmakta olup, bazı uygulamalı dersler 2nci HİBM Komutanlığı’nın tesislerinde yapılmaktadır.
 
Ayrıca fakültemizin Sabiha Gökçen Havalimanında konuşlandırılmış myTECHNIC MRO Services ve Atatürk Havalimanında konuşlandırılmış THY Technic AŞ ile eğitim protokolleri bulunmakta olup, isteğe bağlı olarak öğrencilerimiz son yedinci ve sekizinci yarıyıllarındaki derslerini bu kuruluşların bakım hangarlarında uygulamalı olarak yürütmektedirler. Her eğitim-öğretim yılı sonunda THY, TAI, TEI, uçak bakım merkezi bulunan askeri kuruluşlar ve Sivil Hava Yolları gibi havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda öğrencilerimize 30 işgünü staj çalışmaları yaptırılmaktadır ve öğenci staj faaliyetleri bizzat Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte ve takip edilmektedir.
Fakültemiz, Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 5000m2 alana sahip kendi eğitim binasında, 1125 m2 lik uçak hangarında ve 240 m2 alana oturtulmuş pistonlu ve gaz türbinli uçak motor bremze birimlerini içeren ayrı binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemizin İzzet Özilhan binasında, sekiz derslik, bir konferans salonu, bir toplantı salonu, iki bilgisayar laboratuarı, bir ileri hesaplama ve CAD/CAM Laboratuvarı, Uçak Elektrik-Elektronik Laboratuarı, Gösterge Laboratuvarı, Mekatronik Laboratuarı, Aerodinamik Laboratuarı ve Uçak Gövde-Motor Atölyesi, Kompozit Atölyesi, Model Uçak Atölyesi, Kaynak Atölyesi bulunmaktadır. İzzet Özilhan Eğitim-Öğretim Binası içerisinde bir öğrenci dinlenme ve çalışma salonu, her an serbest kullanıma açık bilgisayar salonu, dört tefriş edilmiş açık dinlenme ve çalışma alanları mevcuttur. Atölyeleri, laboratuvarları, bir kütüphane salonu, özel brifing ve ders sınıfları, malzeme depoları vb içeren 3375 m2 lik kapalı alana sahip atölyeler binasının inşasına başlanılmıştır. İkinci uçak hangarının ve ek eğitim binasının inşası 2016 yılı içinde planlanmaktadır. Ayrıca, 2nci HİBM Komutanlığı ile 12nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanığı'nın mevcut imkanlarından ve tesislerinden de faydalanılmaktadır.
 
Fakültemizin farklı bölümlerinde 2 profesör, 3 doçent, 13 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemizin Uçak Gövde-Motor Bölümü ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Ulaştıma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147) ‘ne göre eğitim verebilen ve de sınav merkezi olarak faaliyet gösterebilen kurum olarak yetkilendirilmiştir. Fakültemizin Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümlerine 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınması için çalışmalar devam etmektedir.


SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Uçak Gövde, Uçak Motor, Uçak Elektrik ve Uçak Elektronik programlarında, bir yıl İngilizce Dil Eğitiminden sonra iki yıllık teknik eğitim veren Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.12.1994 tarih ve 29995 sayılı yazıları ile kurulmuştur.
 
Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim Binası Yüksek Öğrenime göstermiş oldukları katkılarından dolayı müteşekkir olduğumuz Anadolu Vakfı tarafından merhum Fehmi Özilhan Anısına inşa ettirilmiş ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağışlanmıştır. Sivil Havacılık kurucu müdürlüğü merhum Prof. Dr. Veysel ATLI hocamıza verilmiştir. Yüksekokulun kuruluş sürecinde T.C. 9ncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL, Prof. Dr. Veysel ATLI, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN ve 2nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Tümgeneral Fazıl Aydınmakina'nın büyük katkıları olmuştur. Meslek Yüksekokulumuz 1995-1996 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfı, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ise teknik eğitime başlamıştır. Toplam sekiz dönem mezun vermiştir. 17.05.2000 tarih ve 24052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulumuz, Sivil Havacılık Yüksekokulu’na dönüştürülmüş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.05.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Yüksekokulumuz bünyesinde, Uçak Gövde-Motor, Uçak Elektrik-Elektronik ve Pilotaj Bölümlerinin açılması ve YÖK Başkanlığı'nın 21.02.2001 tarih ve 03848 sayılı yazısı ile Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümlerine öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması uygun bulunarak 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuzun Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölümlerine toplam 34 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında Uçak Elektrik-Elektronik ve Uçak Gövde-Motor Bölümlerinde ikinci öğretim programları da açılarak öğrenci alınmaya başlanmıştır.
 
03.07.2008 tarihli yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında okulumuz bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü açılması uygun görülmüştür. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, hem normal öğretim hem de ikinci öğretim programında ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında almıştır.
 
13.04.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sivil Havacılık Anabilim Dalı kurulması ve yüksek lisans programının açılması uygun görülmüş olup ilk yüksek lisans öğrencilerimiz 2007-2008 eğitim öğretim yılında alınmıştır. Aynı anabilim dalında 09.08.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı kararı ile doktora programı açılmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında anabilim dalı bünyesinde doktora öğrencisi alınmaya başlanmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun tüm bölümlerinde bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından sonra dört yıllık eğitim verilmiştir.
 
Erciyes Üniversitesi Senatosunun 03/04/2015 tarihli ve 09 sayılı toplantısında alınan karar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08/05/2015 tarihli uygundur yazısı gereğince: Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde-Motor, Pilotaj Bölümleri (ikili öğretim dahil) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne aktarılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyetlerini kuruluş esasları ve amaçları değiştirilmeksizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi çatısı altında devam ettirmeye başlamıştır. Mevcut aktarılan bölümlere Lisans Yerleştirme (LYS) Sınavının ÖSYM tarafından uygun görülen (MF, TM) puan türü ile öğrenci kabül edilmeye başlanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıt hakkı kazanmış mevcut öğrencilerimize Sivil Havacılık Yüksekokulu Diploması verilmiştir.