STAJ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

STAJ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Staj Yapmak Zorunlu Mudur?

Fakültemiz UGMB ve HEE Bölümleri öğrencilerinin en az 24 iş günü, HY, UÇM, UZM ve Pilotaj Bölümleri öğrencilerinin en az 20 iş günü staj yapmaları zorunludur.

2. Stajımı Tek Seferde Mi Yapmalıyım?

Zorunlu staj süresi tek bir dönemde HEE ve UGMB için 24 ve HY, UÇM, UZM ve Pilotaj Bölümleri için 20 işgünü olarak 3. yarıyıldan sonra yapılması esastır.

3. Cumartesi –Pazar Ve Resmi Tatil Günleri Staj Günleri Olarak Sayılabilir mi?

Resmi tatil ve Pazar günleri staj günü olarak sayılmamaktadır.

4. Staj İçin Nasıl Bir Kurum/Kuruluş Tercih Edilmelidir?

Öğrencilerimiz okudukları bölümlerin faaliyet alanlarına uygun kurum ve kuruluşlarda staj yapmalılardır.

5. Ara Tatilde Staj Yapılabilir Mi?

Ara tatil süresi zorunlu staj gününü kapsadığı durumlarda yapılabilir.

6. Yaz Okulu Sürecinde Staj Yapılabilir Mi?

Yaz okuluna devam eden öğrenciler hiçbir surette staj ve yaz okulunu birlikte götüremezler, staj ve yaz okulundan birisini tercih etmek zorundadırlar

7. Final Sınavları Sürecinde Staj Yapılabilir Mi?

Final sınavları sürecinde kesinlikle staj yapılamaz.

8- Derslere Devam Zorunluluğum Yok, Eğitim-Öğretim Dönemlerinde Staj Yapabilir Miyim?

Devam zorunluluğu olmayan beklemeli öğrenciler veya erken dönemde derslerini tamamlayan öğrenciler Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim dönemlerinde stajlarını yapabilirler.  

9- Stajım esnasında rapor kullandım, stajım eksik sayılır mı?

Doktor raporu ile belgelendirmiş bir mazereti de olsa, staj süresini tamamlamamış olanlar, eksik kalan günleri tamamlamak zorundadırlar.

10- Yurtdışında Staj Yapabilir Miyim?

Yurtdışında staj yapılabilir.

11- Havacılık Alanında Faaliyet Gösteren Bir Firmada Çalıştım, Stajdan Muaf Olabilir Miyim?

31.03.2016 tarihli 10/01 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurul kararına dayanılarak havacılık alanında faaliyet gösteren bir işletmede toplam 180 işgünü çalışma süresini belgeleyen öğrenciler ilgili belgeleri Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna sunarak stajdan muafiyet talep edebilirler.

12- Daha Önce Okuduğum Yükseköğrenim Kurumunda Staj Yaptım, Stajdan Muaf Olabilir Miyim?

Yatay/dikey geçişle gelen öğrenciler daha önce staj yaptığını belgelediği takdirde ilgili bölüm staj komisyonunun kararı ile stajdan muaf sayılabilir.