KURUL VE KOMİSYONLAR
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Eyüp AYIK -Öğrenci temsilcisi-(3.sınıf)
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. BİLGE ALBAYRAK ÇEPER
Doç. Dr. Veysel ERTURUN
Doç. Dr. Tunahan AVCI
Doç. Dr. Selçuk ASLAN
Doç. Dr. Fatma YILDIRIM DALKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
Doç. Dr. Mustafa SOYLAK
Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ATA
Dr. Öğr. Üyesi HARUN ÇELİK
Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN
Öğr. Gör. Nihal DORUK
Arş. Gör. Didem ÖVER
Arş. Gör. YAKUP ÇAM
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
Arş. Gör. Özgür AKSU
Arş. Gör. FATİH DEMİR
Saadet ÇAKIR
Mehtap Taşcı
Ebru TEKER
Cemal Şimşek
Stratejik Plan Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. BİLGE ALBAYRAK ÇEPER
Doç. Dr. Veysel ERTURUN
Doç. Dr. Tunahan AVCI
Doç. Dr. Selçuk ASLAN
Doç. Dr. Fatma YILDIRIM DALKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
Doç. Dr. Mustafa SOYLAK
Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ATA
Dr. Öğr. Üyesi HARUN ÇELİK
Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN
Öğr. Gör. Nihal DORUK
Arş. Gör. Didem ÖVER
Arş. Gör. YAKUP ÇAM
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
Arş. Gör. Özgür AKSU
Arş. Gör. FATİH DEMİR
Saadet ÇAKIR
Mehtap Taşcı
Ebru TEKER
Cemal Şimşek
Fakülte Web Sayfası Yapılandırma Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi HARUN ÇELİK
Öğr. Gör. Mahmut TÜRKMEN
Arş. Gör. Özgür AKSU
Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
Arş. Gör. FİGEN KÖKLÜ
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
Saadet ÇAKIR
Derya BAĞRIAÇIK
Hafız ÖPENGİN
Akreditasyon Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Buğrahan ALABAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ATA
Öğr. Gör. Ahmet Kerim AĞIRMAN
Öğr. Gör. Mahmut TÜRKMEN
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Çağrı Vakkas YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Öğr. Gör. Nihal DORUK
Arş. Gör. Özgür AKSU
Arş. Gör. Ayşe Nur DİŞLİTAŞ
Mezun Veri Tabanı Oluşturulması Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Selim TANGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Buğrahan ALABAŞ
Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN
Öğr. Gör. Nihal DORUK
Eğitim-Öğretim Yönergesi Hazırlama Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
Burs ve Yardım Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Hamdi ERCAN
Dr. Öğr. Üyesi CEVAHİR TARHAN
Doç. Dr. Murat AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ATA
Dr. Öğr. Üyesi Adem KARCI
Dr. Öğr. Üyesi HARUN ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Buğrahan ALABAŞ
Öğr. Gör. Nihal DORUK
Dr. Öğr. Üyesi Seda ARIK HATİPOĞLU
Satın Alma Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SOYTÜRK
Doç. Dr. Tunahan AVCI
Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT ÇELİK
Çağrı TURAN
Hurdaya Ayırma Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT ÇELİK
Hafız ÖPENGİN
Çağrı TURAN
Muayene ve Kabul Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Dr. Öğr. Üyesi Melih YILDIZ
Çağrı TURAN
Cemal Şimşek
Taşınır Mal Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ATA
Çağrı TURAN
Sıfır Atık Projesi Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi HARUN ÇELİK
Arş. Gör. Mevlüt ÜZÜLMEZ
Öğr. Gör. Alpertunga CEYLAN
Göksel BEHRET
Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Birim Seçim Kurulu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇINAROĞLU
Doç. Dr. Murat AYDIN
Akademik Kadrolara Yükseltme ve Atama Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. İlke TÜRKMEN
Prof. Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK
Genel Havacılık Yönetmeliği SHY-66B Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Öğr. Gör. Fadiş Rabia YILDIRIM
Zahit ÖZTÜRK
Mehtap Taşcı
Hafız ÖPENGİN
SHY 147 Kredilendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Öğr. Gör. Fadiş Rabia YILDIRIM
Arş. Gör. KAMİL MUTLU
Döner Sermaye Dağıtım Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Çağrı Vakkas YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN
İş Sağlığı Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Melih YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat ONAY
Dr. Öğr. Üyesi Seda ARIK HATİPOĞLU
Saadet ÇAKIR
Göksel BEHRET
Mehtap Taşcı
Cemal Şimşek
Hafız ÖPENGİN
Farabi Programı Fakülte Koordinatörü
Fakülte BEK Temsilcisi
Fakülte Erasmus Temsilcisi
Mevlana Değişim Programı Fakülte Koordinatörü
Kaybimer Birim Temsilcisi
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Sami PEKDEMİR
Engelsiz Kampüs Birimi
Akademik Personel Ödül Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Pınar ÇİVİCİOĞLU BEŞDOK
Doç. Dr. Çağrı Vakkas YILDIRIM
İdari Personel Ödül Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat TAŞTAN
Saadet ÇAKIR
Öğrenci Personel Ödül Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Saadet ÇAKIR
Arş. Gör. Tevfik ERKİN