MİSYON VE VİZYON

Dünyanın ve ülkemizin önde gelen endüstrilerinden birisi olan havacılık ve uzay endüstrisinde eğitim almış nitelikli insan gücüne olan gereksinim, gelişen teknoloji, güncellenen normlar ve insanların refah düzeyinin ve beklentilerinin sürekli yükselmesi sonucunda hızlı bir artış göstermektedir. Ülkemiz havacılıkta dünyanın on büyük ekonomisinden biri olmak hedefi ile yerli uçak ve uydu projelerini başlatmış bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle bu alanda yetişmiş bilgili ve becerikli, uluslararası normlarda kalifiye insan gücünü oluşturmak gerekmektedir. Bu süreçte havacılık ve uzay bilimleri alanında gereksinim duyulan uçak mühendisleri ve uzay mühendislerinin, uçak bakım teknisyenlerinin ve hizmet sektörü yöneticileri ve elemanlarının bilgili ve becerikli, uluslararası normda yetkin şekilde yetiştirilmesinde üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bir havacılık şehri olan Kayseri’nin Erciyes Üniversitesi geçmişten gelen havacılık alanındaki alt yapısı ve bilgi birikimi ile ülkemizdeki havacılık ve uzay bilimleri endüstrisinin beklentilerini karşılayabilecek mühendislerin, teknisyenlerin, havacılık sektörü yöneticilerinin ve hizmet elemanlarının yetiştirilmesine önemli katkılar sağlamak düşüncesinde ve gayretindedir.

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin MİSYONU
Türk milletinin havacılık ve uzay bilimleri alanında ekonomik ve bilimsel yükselişine katkı sağlayacak, sabit ve döner kanatlı hava araçları ile hava ve uzay ortamında hareket edebilecek diğer araçların tasarımı ve analizlerini yapabilen, ayrıca havacılık sektörünün bakım onarım, hizmet ve yönetim istihdamı adına kalifiye, kendisini güncelleyebilen, girişimci, teknoloji ve çağın gerekliliklerine hakim, toplumsal ve etik ilkelere bağlı havacılar yetiştirmektir.

VİZYONU
Havacılık ve uzay bilimleri alanı ile bunların mühendislik, teknolojik ve yönetimsel yan dallarında, bilimsel ve yönetimsel katkıları ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip öncü bir araştırma-geliştirme, uygulama ve eğitim-öğretim birimi olmaktır.