STAJ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK ADIMLAR

1. Öğrenci, staj yapmaya uygun bir staj yeri bulur. Eğer staj yapılacak yer ZORUNLU STAJ FORMU (EK-1).docx isterse bu form bölüm staj komisyonuna imzalatır. Staj yapacağı yere teslim eder. 

2. Staj yapacağı yerden staj onayı alan öğrenci iki adet ZORUNLU İŞYERİ EĞİTİMİ (STAJ) FORMU(EK-2).doc doldurur. Formu işyerine onaylattıktan sonra bölüm staj komisyonuna imzalatır. Formun birini staj ofisine, diğerini staj yaptığı kuruma teslim eder. (Staj başlangıç ve bitiş tarihi için ÖBİSİS’ten staj sekmesinde bulunan Staj süresi, haftalık çalışılacak gün sayısı ve başlangıç tarihi girilerek sistemin verdiği staj bitiş tarihi baz alınır. Bu aşamada sadece tarih aralığı kontrol edildiği için bu sayfadan başvuru tamamlanmadan çıkılır.)

3. OBİSİS’ten staj ile alakalı (I. Staj)başvurusunu gerçekleştirir ve başvuru yapınca ortaya çıkan formun çıktısını alır ve imzalar.

4. Staj ofisine ZORUNLU İŞYERİ EĞİTİMİ (STAJ) FORMU(EK-2).doc ve OBİSİS’ten alınan staj başvuru belgesini staj başlama tarihinden en geç 20 iş günü önceye kadar getirir.

5. Staja başlamadan önce öğrenci, OBİSİS’ten Staj Sicil Fişi çıktısı ve işyeri isterse SGK sigorta belgesi çıktısı alır. Bu belgeleri işyerine teslim eder. (SGK belgesi staj başlama tarihinden 3-5 iş günü önce öğrencinin kendi öbisisinde oluşacaktır)

6. Öğrenci stajını yapar ve staj defteri oluşturur. Staj defterini eksiksiz(formata uygun, imzalar tam, sicil fişi eklenmiş) bir biçimde stajı bittikten sonra 15 gün içerisinde staj ofisine teslim etmelidir.STAJ DEFTERİ(FAALİYET RAPORU) (EK-3).docx

7. Öğrencinin stajı komisyonu tarafından değerlendirilir ve sisteme girilir. Öğrenciler kabul/ret durumunu OBİSİS’ten takip edebilirler.