Ders Kaydı Yaptıramayan Öğrencilerin Dikkatine!!!

Üniversitemiz Senatosunun 2021-2022 eğitim - öğretim yılı güz yarıyılında ders kayı yaptıramayan öğrenciler için kayıt süresinin 09 Kasım 2021 Salı gün saat 23.59'a kadar uzatılması ile ilgili karar metni için ders kayıtlarının uzatılması_12663062.pdf