HAVACILIK YÖNETİMİ

(Bölüm Hakkında)

1Sivil Havacılık sektörü, son yıllarda gerçekleştirilen büyük yatırımlar sayesinde dünya genelinde gerek yolcu gerekse kargo taşımacılığında diğer ulaştırma modlarıyla rekabet edebilir hale gelmiştir. Bu gelişimin paralelinde havayolu taşıyıcıları, yer hizmetleri, havaalanları ve diğer havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşların sayısında da ciddi derecede artış yaşanmaktadır. Bu noktada havacılık sektöründe yer alan şirketler kendi yönetim anlayışları içerisinde, havacılık standartlarını ve gerekliliklerini iyi bilen, yönetim ve organizasyon alanında yeterli becerilere sahip, havacılık sektörünün dinamiklerine uyum sağlayabilecek ve vizyonu geniş kalifiye elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Fakültemiz Havacılık Yönetimi Bölümü’nün amacı, sivil havacılık sektörü ve sektörde yer alan kurum, kuruluş ve otoritelerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan kalifiye elemanları havacılık ve yönetim disiplini ile yetiştirerek sektöre hazır hale getirmektir. Bu doğrultuda, mezun olan öğrencilerimiz havacılık sektörünün ve bağlantılı sektörlerin tüm paydaşlarında istihdam edilebilme imkânına sahiptir.

Havacılık Yönetimi Bölümü’ne her yıl Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık puanı ile 72 örgün, 72 ikinci öğretim olmak üzere toplam 144 öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri; 1 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda Üniversitemizin diğer birimlerinden ve havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlardan tecrübeli teknik personel bölümümüzde ders vermektedir.

Mezunlarımız Türk Hava Yolları A.O., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, özel havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmeti işletmeleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışma imkanı elde etmektedirler.