UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI

(Bölüm Hakkında)

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI

Havacılık, farklı disiplinlerin bir arada ve uyumlu çalışmasını gerektiren bir sektördür. Günümüz uçakları, ileri teknoloji ürünü gövde ve motor yapıları ile donatılmıştır. İleri teknoloji beraberinde uzman teknik eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Fakültemiz Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümünün amacı; havacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların bakım personeli ihtiyacını karşılamaya yönelik gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış uçak bakım personeli yetiştirmektir. Fakültemizin Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşu (SHY-147) olarak eğitim vermektedir. Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü’ne her yıl Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan ile 62 örgün, 40 ikinci öğretim olmak üzere toplam 102 ğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri; 1 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisinden oluşan 13 öğretim elemanı ve 4 teknik personel tarafından yürütülmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda Üniversitemizin diğer birimlerinden öğretim elemanları ve havacılıkla ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından tecrübeli teknik personeller bölümümüzde ders vermektedir. Bölümümüzde eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılan Aerodinamik, Uçak Motorları, Kontrol, Kompozit, Kaynak, Kaplama ve Uçak Gövde-Motor Bakım Atölyeleri ile Bilgisayar Laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik derslerimiz fakültemizin uçak bakım hangarı, THY Teknik A.Ş., myTECHNIC Uçak Bakım Merkezi ve 2nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı tesislerinde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, THY, TAI, TEI, myTECHNIC gibi uçak bakımı yapan kurum/kuruluşlarda 30 işgünü staj yapmaktadırlar. Mezunlarımız; Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri, Hava İkmal Bakım Merkezleri, myTECHNIC ve Pegasus gibi havacılıkla ilgili kurum/ kuruluşlarda çalışmaktadırlar.