UZAY MÜHENDİSLİĞİ

(Bölüm Hakkında)

Uzay Mühendisliği, dünya çevresindeki atmosfer, yakın uzay ve uzaydan ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri kuruluşlarda dünya çevresinde yörüngeye yerleştirilecek insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını (özellikle uyduları) ve bunları yörüngeye yerleştirebilecek roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek görevlerini yerine getirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca hava-uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde de görev alırlar.

Uzay mühendisliği eğitimini başta uçak mühendisliği olmak üzere diğer mühendislik alanlarından ayıran temel fark özellikle yörünge mekaniği (astrodinamik), uzay ortamı, yönelim belirleme ve kontrol, haberleşme, uzay yapıları ve roket itkisi konularının daha derinlemesine öğrenilmesidir.

Uzay mühendisliği bölümüne 2021 yılı itibariyle 40 öğrenci kabul edilmektedir. Uzay mühendisliği bölümünden mezun olacak mühendisler, havacılık ve uzay teknolojileriyle ilgili tüm araştırma merkezlerinde, özel şirketlerde, Savunma Sanayii Müsteşarlığında, Üniversitelerde, TUA, TÜBİTAK, TUSAŞ, TAI, TEI, TÜRKSAT ile diğer havacılık ve uzay bilimleriyle ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilecektir.