UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

(Bölüm Hakkında)

Uçak Mühendisliği Bölümü, askeri ve sivil hava taşıtlarının bakım ve onarım konuları ile Türkiye Uçak Sanayiinin ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının geliştirmeyi hedeflediği yeni tip hava taşıtlarının tasarımı ve imalatı konularında mühendisler yetiştirmeyi, hava taşıtları ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Uçak mühendisliği bölümüne örgün öğretimde, bölümün öğretim elemanı sayısı, niteliği, fiziki alt yapı ve laboratuvar imkanları tamamlanmış, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türü ile 62 öğrenci kabul edilmektedir. Uçak mühendisliği bölümünden mezun olacak mühendisler, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk Hava Yolları A.O., özel havayolları, araştırma kurumları, Üniversiteler, TÜBİTAK, TUSAŞ, TAI, TEI ile diğer havacılık ve uzay bilimleri ile ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilecektir.